IES CLOT DEL MORO

Coneix el centre

Coneix l'IES Clot del Moro

( 4 Votes ) 


L’ IES Clot del Moro és un Centre Públic, ubicat en un entorn privilegiat i amb un ambient tranquil, que possibiliten l'estudi i la concentració. En els últims anys hem millorat les comunicacions i l’accés al nostre centre. A més del servei d'autobús per al nucli de Sagunt i l'enllaç amb el Port, hem aconseguit una línia que uneix les comarques de l'Alt Palància i la Baronia amb el nostre Centre.

L’IES Clot del Moro ha oferit durant dècades, a Sagunt i comarca, una oferta educativa variada i singular. El Clot s’ha convertit en un referent en ensenyament en valencià, que ofereix una oferta educativa fonamentada en una voluntat de millora contínua, amb l'objectiu de donar una formació integral als nostres alumnes, tant acadèmica com a personal. És un pont entre l'Educació Primària i la Universitat o la Formació Professional de Grau Mitjà i Superior.

Aquesta oferta comença en els primers cursos d’ ESO on l'atenció a la diversitat i l'educació personalitzada tenen especial importància. És el nivell on dediquem gran part dels recursos educatius per atendre la diversitat, de manera que la creació de grups reduïts permet atendre tant alumnes amb dificultats d'aprenentatge com d'alt rendiment acadèmic.

En Batxillerat l'oferta es multiplica. Al costat dels Batxillerats de Ciències i Humanitats oferim els Batxillerats d'Arts Plàstiques i Arts Escèniques i en horari vespertí el Batxillerat Nocturn, amb una gran projecció dins de la Comarca. Així doncs, el Clot proporciona una gran optativitat i la possibilitat de cursar itineraris formatius adaptats als interessos dels alumnes. Completem la formació amb una orientació professional i d'estudis des de 3r de ESO fins a 2n de Batxillerat.

Cal destacar el gran paper que exerceix l'equip docent del nostre centre. Del professorat destaquem, per una banda un alt grau de compromís amb el projecte educatiu del centre. Així l’ estabilitat del professorat ha permés assolir una gran experiència en els programes especials d’atenció a la diversitat que ajuden l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge a aconseguir el títol de secundària. Aquesta estabilitat és també una garantia per desenvolupar projectes interdisciplinars de llarga durada.

 

Per altra banda, una part del professorat són antics alumnes, que per la seua vinculació i identificació amb el Clot són un valor afegit a l’estrictament professional.
En el desenvolupament del nostre projecte de centre és important també la participació i col•laboració de l’AMPA i l'Associació d'Alumnes (EKM), així com els antics alumnes i professorat.

Destaquem l'opció del programa plurilingüe, que en els quatre cursos de l’ ESO i en Batxillerat permet l'estudi en Anglés de diferents assignatures dins d'aquests nivells.
La projecció internacional a través dels programes Comenius i TILA en col•laboració amb altres Centres i Universitats Europees, possibiliten contactes reals i virtuals entre alumnes de diferents països europeus.

 

En la formació personal les activitats culturals tenen un gran pes, destaquen les xarrades i contactes amb autors i persones importants a nivell cultural i antics alumnes. També el grup de teatre que s'ofereix en ESO , compta amb diverses produccions en col•laboració amb altres Centres i les activitats de gran grup com a Flash-Mob, Lip-Dub, Olimpiada Matemàtica, i les cros solidàries contra la violència de gènere, que en la seua X edició van comptar amb molt suport comarcal.

Amb tot açò es conforma una opció educativa pública i de qualitat, adaptada a les necessitats dels nostres alumnes, adequada a la realitat social i cultural i amb projecció de futur, que els invitem a visitar.
José Delgado Pérez. Director del IES Clot del Moro. Sagunt.

 


Free Joomla Extensions

Plànol IES planta 2a

( 0 Votes ) 

Plànol IES planta 1a

( 0 Votes ) 

Plànol IES planta baixa

( 0 Votes ) 

Estàs aquí:Inici Coneix el centre

Flashmob 2012

Lipdub 2011

Un any al Clot 2012-13

Ball per la Dona 2014