IES CLOT DEL MORO

Organització del centre

Alumnat: horaris dels exàmens extraordinaris d'ESO i 1r Batxillerat. Juny-juliol 2016.

( 10 Votes ) 

juliol2016_extraordinaria_alumnat_eso_1rbatx.pdf

Horaris Convocatòria Extraordinària Segon Batxillerat. Juny 2016.

( 6 Votes ) 

Horaris de la Convocatòria Extraordinària de 2n de Batxillerat. Juny 2016.

juny2016_extraordinria_2n batx_alumnat.pdf

Alumnat d'ESO i 1r Batxillerat: Calendari d'Exàmens Extraordinaris de juny-juliol. Curs 2014-2015.

( 8 Votes ) 

juny_juliol2015_convocatoria_extraordinaria_alumnat_eso_1rbatx.pdf

Horaris d'acollida d'alumnat. Setembre 2014.

( 6 Votes ) 

horari jornada acollida alumnes set 2014 mod.pdf

Coneix l'IES Clot del Moro

( 4 Votes ) 


L’ IES Clot del Moro és un Centre Públic, ubicat en un entorn privilegiat i amb un ambient tranquil, que possibiliten l'estudi i la concentració. En els últims anys hem millorat les comunicacions i l’accés al nostre centre. A més del servei d'autobús per al nucli de Sagunt i l'enllaç amb el Port, hem aconseguit una línia que uneix les comarques de l'Alt Palància i la Baronia amb el nostre Centre.

L’IES Clot del Moro ha oferit durant dècades, a Sagunt i comarca, una oferta educativa variada i singular. El Clot s’ha convertit en un referent en ensenyament en valencià, que ofereix una oferta educativa fonamentada en una voluntat de millora contínua, amb l'objectiu de donar una formació integral als nostres alumnes, tant acadèmica com a personal. És un pont entre l'Educació Primària i la Universitat o la Formació Professional de Grau Mitjà i Superior.

Aquesta oferta comença en els primers cursos d’ ESO on l'atenció a la diversitat i l'educació personalitzada tenen especial importància. És el nivell on dediquem gran part dels recursos educatius per atendre la diversitat, de manera que la creació de grups reduïts permet atendre tant alumnes amb dificultats d'aprenentatge com d'alt rendiment acadèmic.

En Batxillerat l'oferta es multiplica. Al costat dels Batxillerats de Ciències i Humanitats oferim els Batxillerats d'Arts Plàstiques i Arts Escèniques i en horari vespertí el Batxillerat Nocturn, amb una gran projecció dins de la Comarca. Així doncs, el Clot proporciona una gran optativitat i la possibilitat de cursar itineraris formatius adaptats als interessos dels alumnes. Completem la formació amb una orientació professional i d'estudis des de 3r de ESO fins a 2n de Batxillerat.

Cal destacar el gran paper que exerceix l'equip docent del nostre centre. Del professorat destaquem, per una banda un alt grau de compromís amb el projecte educatiu del centre. Així l’ estabilitat del professorat ha permés assolir una gran experiència en els programes especials d’atenció a la diversitat que ajuden l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge a aconseguir el títol de secundària. Aquesta estabilitat és també una garantia per desenvolupar projectes interdisciplinars de llarga durada.

 

Per altra banda, una part del professorat són antics alumnes, que per la seua vinculació i identificació amb el Clot són un valor afegit a l’estrictament professional.
En el desenvolupament del nostre projecte de centre és important també la participació i col•laboració de l’AMPA i l'Associació d'Alumnes (EKM), així com els antics alumnes i professorat.

Destaquem l'opció del programa plurilingüe, que en els quatre cursos de l’ ESO i en Batxillerat permet l'estudi en Anglés de diferents assignatures dins d'aquests nivells.
La projecció internacional a través dels programes Comenius i TILA en col•laboració amb altres Centres i Universitats Europees, possibiliten contactes reals i virtuals entre alumnes de diferents països europeus.

 

En la formació personal les activitats culturals tenen un gran pes, destaquen les xarrades i contactes amb autors i persones importants a nivell cultural i antics alumnes. També el grup de teatre que s'ofereix en ESO , compta amb diverses produccions en col•laboració amb altres Centres i les activitats de gran grup com a Flash-Mob, Lip-Dub, Olimpiada Matemàtica, i les cros solidàries contra la violència de gènere, que en la seua X edició van comptar amb molt suport comarcal.

Amb tot açò es conforma una opció educativa pública i de qualitat, adaptada a les necessitats dels nostres alumnes, adequada a la realitat social i cultural i amb projecció de futur, que els invitem a visitar.
José Delgado Pérez. Director del IES Clot del Moro. Sagunt.

 


Free Joomla Extensions

DOCUMENTS DEL CENTRE. CURS 2014-2015.

( 3 Votes ) 
PCC BATXILLERAT 2014-2015

pcc batxillerat 2014-15.pdf

PCC ESO 1a Part

pcc eso primera part.pdf

PCC ESO 2a Part

pcc eso segona part.pdf

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PCC)

pec projecte educatiu de centre.pdf

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

pla datenci a la diversitat curs 2014-15.pdf

PLA DE CONVIVÉNCIA

pla de convivncia.pdf

PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA

pla de transici de primria a secundria.pdf

PLA LECTOR

pla lector.pdf

PLA DE FORMACIÓ PERMANENT

programa anual de formaci permanent 2014.pdf

PROJECTE AULA OBERTA

projecte aula oberta.pdf

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

reglament de rgim intern.pdf

PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

normalització lingüística.pdf

PLA DE MILLORA 2014

pla de millora 2014.pdf

Composició del Consell Escolar 2010-2011

( 3 Votes ) 

Membres del Consell Escolar curs 2012-13:

DIRECCCIÓ

MARES I PARES: Yolanda Castaño, Irene Mezquita, Mª Dolores Rubio, José M. Palomar, Isabel González, Sergio Tortajada.

REPRESENTANT AMPA: Consuelo Marqués.

PROFESSORAT: Alex Andrés, Josefa Cambra, Lamberto de Navascués, Juanjo Domínguez, Mª Pilar Ferriol, Begonya Mezquita, Yolanda Mir.

ALUMNAT: Ricardo Almenar, Vicente de Castro, Candela Familiar, Florian Alexandru.

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Francisco Ll. Torrent

Estàs aquí:Inici Organització

Flashmob 2012

Lipdub 2011

Un any al Clot 2012-13

Ball per la Dona 2014