IES CLOT DEL MORO

Departament d'Orientació

DOCUMENTS PAU 2017 (2)

( 1 Vote ) 

Accés i admissió a la Universitat 2017-2018 (resum de la normativa)

pau 2017-1.odp

DOCUMENTS PAU 2017 (1)

( 1 Vote ) 

Ponderacions 2017-2018

document_ponderacions_2017_2018_9gener2017.pdf

Magnífics resultats de l'IES Clot del Moro en les PAU 2014

( 1 Vote ) 

 

L'IES Clot del Moro presenta uns molt destacats resultats del les PAU en termes absoluts i en termes relatius, tant respecte a la seua trajectòria en l'última dècada com en relació als restants centres de la comarca. Es tracta d'unes PAU clarament positives, amb una franca millora respecte a l'any passat.

El percentatge d'aptes global és un discret 94,44% (al diürn, 100%), però molt més important és la mitjana de la prova (6,3), que és la tercera més alta aconseguida des que realitzem l'estadística (any 2001). S'ha recuperat el percentatge d'alumnes amb nota de 7 o superior, que és el quint més alt aconseguit fins ara (29,16%).

També, el percentatge d'alumnat amb menys de 5 en la prova ha millorat i és el quart més baix des de 2005. Un altra dada positiva és la xicoteta diferència entre la mitjana de la prova i l'expedient, un 0,83, la tercera més baixa. En la comparació amb la resta de centres de la comarca, destaca l'IES Clot del Moro en els aspectes següents:

1) Ha portat el contingent més nombrós a les PAU: 58 alumnes de diürn i 14 de nocturn.

2) El punt fort de les seues dades globals és que presenta la diferència més baixa de tota la comarca entre la mitjana de la prova i la mitjana de l'expedient acadèmic. És a dir, els nostres alumnes han demostrat en la prova un nivell equivalent al del curs.

3) Un altre punt fort de l'IES Clot del Moro és la pròpia mitjana de la prova, només superada per l'IES María Moliner, A una escassa distància de dos desenes. No obstant això el referit centre només ha estat representat en les PAU per 16 alumnes.

Els resultats del Clot del Moro cobren una altra dimensió si només considerem el diürn (58 alumnes presentats). Les dades milloren molt, tenint en compte que les particularitats del Nocturn llasten els resultats globals (alumnes més majors que reprenen estudis després d'un temps a vegades important, alumnes que combinen estudis i altres activitats: laborals, esportives...). Així, com pot veure's en la taula, la mitjana de la prova puja a 6,65, la primera de la comarca, i la significativa dada de la diferència entre prova i expedient baixa a 0,53, que és la més baixa de la comarca, demostrant amb això que la valoració donada en l'institut pel professorat s'ajusta a la realitat de l'alumnat i que, per tant, tal diferència només obeïx als nervis propis dels exàmens.

Tenint en compte únicamente el diürn, la posició del nostre centre també milloraria ostensiblement. Dades preses del diari Levante, dissabte, 5 de juliol de 2014. *La diferència real és 0'83; l'error deriva del comés per permuta de números en la nota de l'expedient: 7,21 en compte de la mitjana real de 7,12. 

 

Nou Batxillerat d'Arts al IES Clot del Moro

( 11 Votes ) 

 A partir del 4 de juny, ja pots fer la preinscripció per al Batxillerat en l’IES Clot del Moro.


El proper curs a més de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia, la modalitat d’Arts que fins ara només s'oferia en l’institut la via d’Arts Plàstiques i Disseny, incorpora com a novetat la via d’Arts Escèniques, Música i Dansa.

Llegeix més...

Estàs aquí:Inici Orientació

Flashmob 2012

Lipdub 2011

Un any al Clot 2012-13

Ball per la Dona 2014